Propositie banner - benchmark

Inzicht in onderwijs uit benchmarking

Benchmarking en benchlearning helpen om prestaties te verbeteren. Dit doen wij met CViews, ons platform voor benchmarking. Door het efficiënt verzamelen van gegevens, vergelijken van resultaten en toegang tot expertise voor het verbeteren van prestaties bieden we meerwaarde voor onze opdrachtgevers.


verzamelen

CViews helpt om efficiënt gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld via vragenlijsten, imports uit bestanden of middels koppelingen met bestaande systemen. Dit kunnen ‘harde’ gegevens zijn, zoals FTE in uw organisatie of cijfers uit een financiële of onderwijsadministratie. Het kunnen ook ‘zachte’ gegevens zijn, zoals tevredenheid, gedrag. Ook is een combinatie van beide mogelijk. Door gebruik te maken van slimme validaties wordt de kwaliteit en vergelijkbaarheid van gegevens geborgd.


vergelijken

CViews helpt om relevante vergelijkingen te maken. Als gebruiker log je direct in op je eigen omgeving. Met dashboards geven we overzicht van de belangrijkste resultaten per onderwerp. Vanuit het overzicht kan gedetailleerd op een onderdeel in een rapport of op een eigen vergelijking worden ingezoomd. Een standaard rapportage kan je zelf op maat maken door alleen relevante hoofdstukken te selecteren of met filters een relevante vergelijkingsgroep samen te stellen.


verbeteren

CViews helpt met het verbeteren van prestaties door de benchlearn module. Door het maken van relevante vergelijkingen zie je snel waar je goed presteert en waar potentieel voor verbetering ligt. De benchlearn module biedt de mogelijkheid om van elkaar te leren. Naast de inzichten uit de vergelijkingen biedt dit de mogelijkheid tot het organiseren van netwerkbijeenkomsten, het vinden van experts en expertise en delen van best-practices. Zo kan je online en offline van elkaar leren.