kennisnet

Online benchmark JOB-monitor ‘Ben je tevreden?’


Situatie

Situatie

Om de twee jaar voert Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) een tevredenheidsmonitor uit onder mbo-studenten , de JOB-monitor. Dit is voor JOB de leidraad om de belangen van alle mbo-studenten te behartigen. Inzicht in de resultaten van de JOB-monitor en de vergelijking van instellingen, domeinen en opleidingen is hierbij van groot belang.

uitdaging

Uitdaging

De uitdaging voor deze opdracht is om veel verschillende vergelijkingen mogelijk te maken en de inferface gebruiksvriendelijk te houden. Enerzijds zijn er veel verschillende belanghebbenden (studenten, instellingen, ministerie van OCW, Inspectie) en daarmee veel verschillende wensen voor inzichten en type presentaties van de resultaten. Anderzijds is het essentieel dat de presentatie van de resultaten zo toegankelijk blijft dat studenten er zelf mee aan de slag kunnen.

oplossing

Oplossing

De oplossing is een online multi-level benchmark met gelaagde presentatie met een openbaar en gesloten deel. Met de online multi-level benchmark kunnen gebruikers zelf resultaten op meer niveaus vergelijken. Denk hierbij aan tevredenheidscijfers op instelling, domein en opleidingsniveau. Door de gelaagde presentatie kom je eerst in een dashboard met een overzicht van de resultaten per onderwerp. Vanuit dit overzicht kan gedetailleerd op een onderdeel in een rapport of op een eigen vergelijking worden ingezoomd.

resultaat

Resultaat

Het resultaat is dat er op maat inzicht in de tevredenheid van mbo-studenten is voor alle belanghebbenden. De resultaten zijn toegankelijk voor mensen die hier dagelijks mee bezig zijn en voor studenten die (eenmalig) een studiekeuze maken. Kijk op www.jobmonitorresultaten.nl