kennisnet

Peiling ‘Privacy van leerlinggegevens’


Situatie

Situatie

Het gebruik van ict biedt leerlingen meer mogelijkheden om in hun eigen tempo te leren. Digitaal leermateriaal helpt doordat opdrachten op maat kunnen worden aangeboden op basis van vastgelegde kenmerken van leerlingen. De inzet van die leerlingkenmerken mag echter niet ten koste gaan van de privacy van leerlingen. Kennisnet wilde voor een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer de mening in het onderwijs peilen.

uitdaging

Uitdaging

De uitdaging voor deze opdracht is om in een periode van twee weken feiten boven water te halen. In deze periode moeten de vragen worden opgesteld, het veldwerk worden uitgevoerd, moet de analyse en rapportage plaatsvinden en moeten tot slot de highlights van het onderzoek in een infographic worden samengevat.

oplossing

Oplossing

De oplossing is een gerichte peiling, uitgevoerd volgens onze gestructureerde aanpak. Na het opstellen zijn de vragen eerst fysiek getoetst onder de doelgroep. Na aanscherping zijn ze online geprogrammeerd en per e-mail uitgezet onder de leden van Het Onderwijspanel. De resultaten zijn in overleg met de opdrachtgever in een 1A4 infographic samengevat.

resultaat

Resultaat

Het resultaat is dat er binnen een week een relevante vragenlijst op papier staat. Deze vragenlijst is in een dag online geprogrammeerd en getest. Zodat in de tweede week niet alleen 328 leden van Het Onderwijspanel hun mening gaven maar de resultaten ook in een 1A4 infographic zijn samengevat.