kennisnet

Peiling ‘Weten wat werkt met ICT in het onderwijs’


Situatie

Situatie

Op de jaarlijkse onderzoeksconferentie ‘Weten wat werkt met ICT’ van Kennisnet worden in verschillende korte pitches de belangrijkste resultaten van onderzoek gepresenteerd. Voor de aftrap van de conferentie wil Kennisnet actuele feiten over ‘de inzet van ICT in de les’ presenteren.

uitdaging

Uitdaging

De uitdaging voor deze opdracht is om in een periode van twee weken feiten boven water te halen. In deze periode moeten de vragen worden opgesteld, het veldwerk worden uitgevoerd, moet de analyse en rapportage plaatsvinden en moeten tot slot de highlights van het onderzoek in een infographic worden samengevat.

oplossing

Oplossing

De oplossing is een strakke planning met goed projectmanagement voor een peiling onder de leden van Het Onderwijspanel. De leden delen hun mening en ervaringen over ‘de inzet van ICT in de les’ via een online vragenlijst. Vervolgens worden de resultaten in een 1A4 infographic samengevat.

resultaat

Resultaat

Het resultaat is dat er snel, binnen enkele dagen, een goede respons wordt verkregen. De resultaten van de peiling zijn bovendien binnen een paar dagen samengevat in een 1A4 infographic. Hiermee konden de uitkomsten goed worden gepresenteerd op de conferentie en in de media.

Respons: 314 leraren en 54 leidinggevenden uit het primair en voortgezet onderwijs.