kennisnet

Pilot met online ontsluiting Trends in Beeld


Situatie

Situatie

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ondersteunt met Trends in Beeld de begroting met cijfermatige niet-financiële beleidsinformatie. Ten aanzien van de doelen in de beleidsagenda van de begroting is het belangrijk dat de doelen en de voortgang meetbaar en inzichtelijk worden gemaakt.

uitdaging

Uitdaging

De uitdaging voor deze opdracht is om een grote hoeveelheid indicatoren verdeeld over verschillende stelsels (O, C, W) en sectoren (po, vo, mbo, ho) toegankelijk te presenteren. Het aantal indicatoren is gebonden aan de beleidsagenda en allemaal relevant. De toegankelijkheid is essentieel om ook doelgroepen met beperktere inhoudelijke en/of technische kennis te voorzien in hun informatiebehoefte.

oplossing

Oplossing

De oplossing is een online benchmark met een gelaagde presentatie voor de set indicatoren en streefdoelen Onderwijs uit de beleidsagenda 2014. In een dashboard worden per stelsel de huidige scores, de trend en de streefdoelen op de onderliggende indicatoren inzichtelijk gemaakt. Hier heb je direct zicht op de indicatoren waarop goed en minder goed wordt gepresteerd. Met één klik kom je in een rapport met meer detailinformatie over de score op de geselecteerde indicator en een verwijzing naar de brondata.

resultaat

Resultaat

Het resultaat is dat er een pilot webapplicatie is opgeleverd dat de basis vormt voor de nieuwe ontsluiting voor Trends in Beeld. De applicatie biedt niet alleen inzicht in de huidige begrotingsindicatoren maar is ook flexibel ingericht om snel om te gaan met wijzigingen in een nieuwe beleidsperiode. Kijk op: www.trendsinbeeld.minocw.nl