Onderwijscoörperatie

Trend onderzoek ‘Onderwijs Pioniers & Professionalisering’


Situatie

Situatie

Onderwijs Pioniers helpt ambitieuze leraren goede ideeën op school te realiseren door middel van begeleiding, budget, een netwerk en een podium. Om inzicht te krijgen in de waarde van het programma wil de Onderwijscoöperatie een trendonderzoek uitvoeren over de waardering van de pioniersdagen en de bijdrage aan de professionalisering van de pioniers.

uitdaging

Uitdaging

De uitdaging voor deze opdracht is om in een kort tijdsbestek tweemaal een hoge respons te verkrijgen onder dezelfde doelgroep. De hoge respons is in het bijzonder van belang omdat de doelgroep beperkt is. Er zijn slechts 45 Onderwijs Pioniers die aan dit online onderzoek mee kunnen doen. En die kleine groep willen we twee keer bevragen.

oplossing

Oplossing

De oplossing is een aansprekende uitnodiging, een visueel aantrekkelijke vragenlijst en een snelle terugkoppeling over de resultaten aan de pioniers. De Onderwijs Pioniers worden door de uitnodiging getriggerd om hun mening te delen over de Pioniersdagen. De visuele vragenlijst draagt bij aan minimale uitval en de terugkoppeling aan de tweede deelname.

resultaat

Resultaat

Het resultaat is dat er in de eerste meting 38 van de 45 Onderwijs Pioniers hun mening deelden. In de tweede meting waren dat er 31 van de 45. Het resultaat is samengevat in een 1A4 infographic en zo teruggekoppeld aan de deelnemers.

Respons: 38 en 31 Onderwijs Pioniers