Propositie banner - Onderzoek2

Inzicht in het onderwijs uit onderzoek

Onderzoek kan waardevol en fun zijn. Onze onderzoeken voeren we uit binnen Het Onderwijspanel, ons online platform voor onderzoek in het onderwijs. Met ons bereik, onze innovatieve tools en team bieden we meerwaarde voor onze opdrachtgevers.


bereik.fw
Het Onderwijspanel heeft een goed bereik voor hoge, snelle en kwalitatief goede respons.

Hoge respons
Het Onderwijspanel heeft een groot bereik onder onderwijsprofessionals, zoals leidinggevenden, leraren en ondersteunend personeel maar ook ouders in basis- en voortgezet onderwijs. Zij delen graag hun mening met ons. Zo realiseren we responspercentages van gemiddeld >40% volledig ingevulde vragenlijsten en responsaantallen van >1.000 per doelgroep.

Snelle respons
Het Onderwijspanel heeft betrokken leden. Wij zijn continu met hen in gesprek. Zij geven ons in enkele dagen antwoord op vragen, zo realiseren wij veldwerk in één dag tot twee weken.

Kwalitatief goede respons
Het Onderwijspanel kent leden en niet-leden. Onder onze panelleden kunnen we subgroepen uitnodigen op allerlei achtergrondkenmerken zoals leeftijd, geslacht, functie en regio. Daarnaast kunnen we, buiten onze leden, ook professionals onderwijsbreed op naam aanschrijven. Hiermee bieden we een kwalitatief goede respons.


tools.fw

Het Onderwijspanel heeft bewezen en innovatieve tools voor online kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Online survey-tool voor kwantitatief onderzoek
Het Onderwijspanel heeft een innovatieve online survey-tool met diverse visuele vraagtypen. Ook zijn de tools device vriendelijk, zo zijn vragenlijsten in te vullen via smartphone, tablet of pc. Dit maakt meedoen voor meer respondenten toegankelijk, zo wordt de deelname vergroot. Het visuele aspect maakt de vragenlijst aantrekkelijk voor de respondent en het invullen leuker. Daardoor haken minder respondenten af (lagere uitval) en is de datakwaliteit beter (minder flatliners).
Bekijk een voorbeeld.

Online discussiefora voor kwalitatief onderzoek
Het Onderwijspanel heeft online discussiefora voor een snelle verzameling van kwalitatieve onderzoeksdata. Respondenten kunnen online meediscussiëren over een onderwerp. Ze doen dit waar en wanneer het hen schikt. Dit vergroot de toegankelijkheid om mee te doen en zo het aantal respondenten dat hun mening deelt en de snelheid.
Bekijk een voorbeeld.


expertise.fw

Het Onderwijspanel levert krachtige methodes, door kennis van het onderwijs, een projectmatige aanpak en de visuele presentatie van resultaten.

Kennis van onderwijs
Het Onderwijspanel heeft een focus op het onderwijs. Daarmee kent ze de tone-of-voice binnen het onderwijs en heeft zij inhoudelijke kennis van diverse onderwerpen. Deze inhoudelijke expertise richt zich vooral op de thema’s professionalisering, leermiddelen, ICT en media, loopbaanbegeleiding en ouderbetrokkenheid.

Projectmatige aanpak
Het Onderwijspanel werkt gestructureerd en planmatig. Ook voor het betrekken en inzetten van diepgaande inhoudelijke kennis van de opdrachtgever of kennispartner. Zo worden complexe opdrachten met diverse stakeholders volgens planning opgeleverd.

Visuele presentatie van resultaten
Het Onderwijspanel maakt onderzoek toegankelijk door korte visuele samenvattingen van de belangrijkste resultaten, ofwel infographics. In een tijd waar mensen weinig tijd maken om een uitgebreide rapportage te lezen. Dit is een krachtige methode voor communicatie in de media en om opgedane kennis te delen.
Bekijk een voorbeeld.