Benchmark ‘Inzicht in passend onderwijs’


Situatie

Situatie

Met de invoering van passend onderwijs is het een wettelijke verplichting voor scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Ook willen samenwerkingsverbanden sturen op de invoer, ontwikkeling en bekostiging van passend onderwijs. Stichting Perspectief op School helpt samenwerkingsverbanden, besturen, scholen en ouders hierbij.

uitdaging

Uitdaging

De uitdaging voor deze opdracht is om op elk niveau de informatie te verzamelen die daar beschikbaar is en steeds de juiste data te combineren. Er moet informatie worden opgehaald bij de school, bij het bestuur, het samenwerkingsverband en ook landelijk vanuit DUO en de Inspectie. Stukjes van die informatie moeten in de rapporten wel of juist niet worden getoond.

oplossing

Oplossing

De oplossing is een online benchmark met maatwerk rapporten en een online zoekfunctie. De vragenlijsten op niveau van de school, bestuur en samenwerkingsverband worden deels vooringevuld vanuit landelijke bronnen. Zo zijn op elk niveau de administratieve lasten van het invullen van de vragenlijst minimaal. Op basis van alle verzamelde gegevens worden automatisch rapporten op maat gegenereerd voor elk niveau. Ook kan er worden gezocht naar ondersteuning.

resultaat

Resultaat

Het resultaat is dat er op maat inzicht in de ondersteuning van een school, voor de school zelf en voor ouders. Voor een samenwerkingsverband wordt inzichterlijk of de afspraken over de basisondersteuning zijn nagekomen en of haar netwerk dekkend is. Zo kan gemakkelijker de juiste school voor elke leerling worden gevonden. Kijk op Perspectief op School