SLO

Kwalitatieve verdieping met discussieforum ‘Het jonge kind’


Situatie

Situatie

In het project het jonge kind van SLO wordt veel inhoudelijke informatie verzameld over het onderwijsaanbod voor jonge kinderen. Aanvullend op deze informatie wilde men verdiepende informatie verkrijgen over de mate van houvast die scholen ervaren om het onderwijsaanbod voor jonge kinderen vorm te geven. Verschillende inhoudelijke onderdelen moeten aan bod komen in een gesprek met onderwijsadviseurs.

uitdaging

Uitdaging

De uitdaging voor deze opdracht is gerelateerd aan de inhoudelijke kennis die benodigd is voor dit onderwerp. Gezien het zeer specifieke thematiek en inhoud betreft is specifieke achtergrondkennis van het project benodigd om dit goed uit te kunnen vragen en relevant te maken voor de deelnemende onderwijsadviseurs. Ook wil men in een korte tijdspanne een brede kwalitatieve respons verkrijgen.

oplossing

Oplossing

De oplossing is de inzet van een online discussieforum binnen Het Onderwijspanel waarop de opdrachtgever zelf de discussie modereert. Door een online discussieforum te gebruiken kan een grote groep worden gevraagd deel te nemen en kunnen zij op een moment dat het hen schikt meepraten. Door inhoudelijk betrokken projectleden van de opdrachtgever te trainen in het gebruik van het online discussieforum konden zij zelf de discussie inhoudelijk begeleiden.

resultaat

Resultaat

Het resultaat is dat er gedurende drie dagen dagelijks actief door ruim twintig onderwijsadviseurs is geparticipeerd in een online discussieforum. Elke dag is een ander onderwerp behandeld waarop men reactie heeft gegeven. In fysieke vorm was het niet mogelijk geweest om dit resultaat in een dergelijk kort tijdsbestek en met de beperkte inspanning te realiseren.