Onderzoek. Ontwikkeling. Implementatie

Van idee tot succesvolle innovatie

Wij helpen onze klanten succesvol innoveren. Innovatie - het ontwikkelen en succesvol invoeren van nieuwe of verbeterde producten, diensten of processen - is in de praktijk een enorme uitdaging.

Ideeën zijn er genoeg. Het merendeel redt het niet verder dan de tekentafel. Diegene die wel eerste successen boeken ervaren vaak uitdagingen bij het opschalen.

Onze expertise ligt daar waar mensen, proces en technologie elkaar raken en kunnen versterken. Onze diepgaande kennis van het onderwijs koppelen we met kennis van technologie. Dit vertalen we naar pragmatische strategieën om in de praktijk succesvol te zijn.

OIG heeft bewezen ervaring hoe je innovatie in het onderwijs operationaliseert.

Onderzoek

Van binnenuit het onderwijs in

Innovatie begint bij inzicht. Inzicht in de markt, in de behoeften en in de taal. Van de werkvloer tot management.

Wij kennen het onderwijs - 10 jaar onderzoek in de onderwijs heeft ons een diepgaand inzicht in de markt gegeven. Onze ervaring in de praktijk versterkt dit verder.

Onderzoeksresultaten vertalen wij naar actie. Concrete conclusies, stapsgewijs opgebouwd om deze in de praktijk vorm te geven.

Onze mensen zijn ervaringsdeskundige uit het onderwijs én met mensen van buiten met een frisse blik.

Onze klanten waarderen ons begrip van innovatie in het onderwijs, onze betrokkenheid bij hun projecten en onze ideeën om het net even anders te doen.

Ontwikkeling

Platforms. Software. Data

De rol van IT wordt steeds groter in het onderwijs. Van de secundaire (administratieve) processen tot het primaire proces in de klas.

Wij snappen technologie in het onderwijs. Platforms, software, data en stuurinformatie zijn onze expertise.

Dit bewijzen we met onze eigen platforms. Die ontwikkelen we zelf, in-house. Zo kunnen we daadkrachtig inspelen op nieuwe behoeften.

Met ons eigen platform en de geïntegreerde tools ontwikkelen we toepassingen die aansluiten bij de behoefte van de doelgroep en hun taal. Dat doen we samen met partners of voor klanten en ook zelf. Het resultaat: een technologische toepassing die steeds breder geaccepteerd en ingezet wordt door onderwijsinstellingen.

We houden van tech die werkt. Die het onderwijs écht verder helpt.

Implementatie

Samen veranderen. Begrip. Draagvlak. Eigenaarschap.

Wanneer een product of dienst eenmaal bestaat, is het succes nog niet gegarandeerd. Hoe goed het ook is.

Alleen wanneer ook de menselijke kant en organisatie goed zijn geregeld borg je gebruik, waardering en duurzame innovatie.

Van goede informatievoorziening met duidelijkheid over het ‘waarom’ vanuit management, creatie van draagvlak onder gebruikers tot training en support. Elke fase geven we aandacht.

We werken daarin methodisch, planmatig en analytisch. Met onze aanpak richten we ons op begrip en eignaarschap in de organisatie. Tegelijkertijd worden risico's en valkuilen voorkomen doordat de stappenplannen in de praktijk zijn getoetst.

De zichtbare tevredenheid van gebruikers en meetbaar succes van onze klant zijn onze maatstaven.